Regulamin

1. MH ma zawsze racje.
2. Jeśli MH nie ma racji patrz punkt 1.
Calculated in 0.091 sec at 2019-03-26 18:51:39