Regulamin

1. MH ma zawsze racje.
2. Jeśli MH nie ma racji patrz punkt 1.
Calculated in 0.029 sec at 2018-11-17 17:10:52