Regulamin

1. MH ma zawsze racje.
2. Jeśli MH nie ma racji patrz punkt 1.
Calculated in 0.066 sec at 2019-06-20 06:03:34