Regulamin

1. MH ma zawsze racje.
2. Jeśli MH nie ma racji patrz punkt 1.
Calculated in 0.028 sec at 2019-01-21 15:57:53