Regulamin

1. MH ma zawsze racje.
2. Jeśli MH nie ma racji patrz punkt 1.
Calculated in 0.023 sec at 2018-09-23 17:12:21